Het managen van risico's betekent in feite het inzichtelijk en beheersbaar maken van risico's. Performance Care hanteert een aantal methodieken waarmee op simpele wijze risico's in kaart kunnen worden gebracht. In onze visie ligt de sleutel tot beheersing in het feit dat de koppeling gezocht moet worden tussen risico's en processen. Welke processen hebben invloed op welke risico's? Betere procesbeheersing impliceert dan vanzelf een kleinere kans dat een latent risico manifest wordt.

Bij het werken aan het beheersbaar maken van risico's en processen kunnen kosten en opbrengsten een rol spelen. Performance Care is in staat om voor ieder risico een reeel beeld te schetsen van hiermee gepaard gaande kosten, maar ook kan van te voren goed worden vastgesteld wat het rendement kan zijn van een verbeteracties.