Processen vormen het hart van iedere organisatie. Performance Care kan u niet alleen behulpzaam zijn bij het inzichtelijk maken van de processen, maar ook met het beter bestuurbaar maken ervan. Prestatie-indicatoren, SLA’s  en/of management-informatie kunnen daarbij een belangrijke rol spelen. Onze business consultants zijn op meerdere niveau’s inzetbaar en hebben ruimschoots ervaring met:

  • Het inrichten van uw Administratieve Organisatie / Interne Controle
  • Het opzetten en implementeren van uw kwaliteitsmanagementsysteem (al dan  niet gebaseerd op een norm of model zoals ISO9001 of INK)
  • Het doorvoeren van procesoptimalisatie
  • Het uitvoeren van audits op uw processen met als resultaat een heldere managementrapportage met verbetervoorstellen